BærMuDa Ungdom

BærMuDa Ungdom er en prosjektbasert teatergruppe for ungdom fra 15 år og oppover.
Gruppen har ingen faste medlemmer, men tar inn nye medlemmer til hvert prosjekt.


Blant tidligere forestillinger kan nevnes Jack the Ripper, Romeo og Julie, Den siste sangen og Hangaren.


Vi søker stadig nye skuespillere til våre prosjekter!
Gå inn på vår hjemmeside for mer informasjon:

Link til BærMuDa Ungdom sin hjemmeside

 

 

 

 

Leave a Reply