Jobb i BærMuDa mini?

Teatergruppa BærMuDa Mini søker koreograf til hovedprosjektet og instruktør til barnegruppa vår.

Koreograf
Vi søker en koreograf med erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Du jobber selvstendig med utforming og innøving av koreografier. Søker må være fylt 18 år, og helst ha fullført, eller være underveis i, relevant utdannelse. Jobben honoreres etter avtale.

Instruktør
Barnegruppen har ca 15 medlemmer i alderen 8 – 11 år. Vi søker en instruktør som kan tilrettelegge et teaterpedagogisk opplegg for barna 1,5 timer i uka. Barnegruppa skal i løpet av høsten øve inn en juleforestilling som vises internt på Lille Scene. Barnegruppas instruktør følger opp barnegruppa i hovedproduksjon, og kan være assistent for regissør. Søker må være fylt 18 år.
Jobben honoreres etter avtale

DSC_2621_2

BærMuDa Mini er en foreldredrevet teatergruppe for barn og ungdom 8 – 19 år.  Vi har til en hver tid mellom 40 og 50 aktive medlemmer. Gruppa setter opp en årlig musikal i Sandvika Teater i tillegg til en juleforestilling på Lille Scene.  Vår faste øvelsesdag er mandager, i tillegg øver vi en helg i oktober, en helg i januar og hver dag i intensivuka i teateret.

Søknad med CV sendes til  kristinrinde@mac.com
Søknadsfrist mandag 28. april

Spørsmål kan rettes til Margrethe Beck Heien, tlf : 930 89 984, e-post: margrethe.beck.heien@gmail.com